Dokládání elektronické verze již dodané přílohy projektu v ROP Jihovýchod

17.02.2009:

Nedoložení elektronické verze přílohy, která byla s projektem odevzdána pouze v listinné podobě, považujeme za odstranitelný formální nedostatek. Podle Příručky pro žadatele a příjemce jde o nedoložení kopie přílohy. Žadatelé, u nichž se tento nedostatek projevil, budou vyzváni prostřednictvím e-mailu k doložení. Prosíme nekontaktujte proto Úřad Regionální rady individuálně.

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnostil Jihovýchod, Zobrazit celý článek