Dotace EU ve výši 1,5 miliardy korun na cestě k novým projektům regionu JihovýchodDotace EU ve výši

17.02.2009:

Výbor Regionální rady Jihovýchod na svém zasedání dne 4. června 2008 doporučil 86 projektů k získání dotací Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihovýchod, a to v celkové výši schválených dotací 1 490 083 893 korun.

Jedná se o 82 projektů regionu Jihovýchod přijatých ve výzvě o celkovém objemu finančních prostředků ve výši 2,593 mld. korun, resp. 1,753 mld. korun po odečtení alokací pro oblasti podpory, které měly uzávěrku až 31. 3. 2008 (3.2 a 3.3); úspěšné projekty z těchto dvou oblastí budou vyhlášeny 2. 7. 2008. Výzva byla vyhlášena 17. 12. 2007 pro pět oblastí podpory:


1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy
1.4 Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu
2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch
2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu
3.4 Veřejné služby regionálního významu

1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy1.4 Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu3.4 Veřejné služby regionálního významu


Další čtyři projekty patří do kontinuální výzvy oblasti podpory 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury.


Výzva byla ukončena 29. 2. 2008, zaregistrováno bylo 188 projektů a požadavky na dotace překročily možnosti výzvy o 136 procent. Největší rozdíl mezi částkou uvolněnou na výzvu a požadovaným objemem dotací se objevil v oblasti infrastruktury cestovního ruchu, kde poptávka překročila možnosti výzvy o 320 procent. V této oblasti však byl i největší počet nekvalitních projektů, vyřazených pro nesplnění formálních náležitostí nebo nedoporučených pro financování. Počet úspěšných projektů v této oblasti je pouze na úrovni 33,3 procent. Nejvyšší úspěšnost projektů je v oblasti 3.4 Veřejné služby regionálního významu (93,75 procent) a v oblasti 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy (85,7 procent). V kontinuální výzvě 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu je 100procentní úspěšnost.

Související odkazy