Evropská komise hodnotila pokroky ROP Jihovýchod

18.02.2012: (25. 11. 2011)Regionální rada Jihovýchod informovala na 12. zasedání Monitorovacího výboru zástupce Evropské komise, partnerských ministerstev, Jihomoravského kraje a Vysočiny, podnikatelské sféry, akademické obce a neziskových organizací o pokroku dosaženém během realizace Regionálního operačního programu Jihovýchod.