Evropská komise si prohlédla projekty realizované z evropských fondů v regionu Jihovýchod

19.11.2010: Zástupci Evropské komise Jack Engwegen a Tereza Krausová spolu se zástupci ministerstev si prohlédli tři projekty realizované za podpory Regionálního operačního programu Jihovýchod. Prohlídka projektů se uskutečnila v rámci 9. zasedání Monitorovacího výboru.
Přístrojové vybavení nemocnice ve Vyškově, chráněné bydlení pro handicapované „Ostrov Jistoty“ ve Vyškově, autobusový terminál v Rousínově a okolí slavkovského zámku – toto jsou projekty, které byly představeny zástupcům DG REGIO a českých ministerstev. Jednalo se o typové projekty vybrané z více než pětistovky již zrealizovaných.

Monitorovací výbor přijal zprávu o průběhu realizace a čerpání dotací z ROP Jihovýchod za posledních šest měsíců. Dokončeno bylo již 240 projektů ve výši přes 4,6 miliardy korun. Regionální operační program má již smluvně kryto 70 procent veškerých finančních prostředků, které byly k dispozici na léta 2007–2013. Realizuje se 201 projektů. Do regionu již bylo proplaceno přes sedm miliard korun.

Díky dotacím z ROP Jihovýchod již bylo:
• nově vybudováno či zrekonstruováno 273 kilometrů silnic II. a III. tříd
• nově vybudováno více než 18 kilometrů cyklostezek
• pořízeno 10 ekologických autobusů
• zachráněno 10 památkových objektů
• vybudováno 83 kilometrů stezek pro hippo a pěší turistiku
• vybaveno a modernizováno 75 vzdělávacích zařízení a 9 zdravotnických zařízení
• bylo založeno 11 ha veřejné zeleně ve městech

Zástupci Evropské komise, partnerských ministerstev, Jihomoravského kraje a Vysočiny, podnikatelské sféry, akademické obce a neziskových organizací diskutovali také o rozvoji města Brna a Jihlavy prostřednictvím plnění tzv. Integrovaného plánu rozvoje města. Tento plán navazuje na strategické plány města s tím, že zahrnuje aktivity financované z Regionálního operačního programu Jihovýchod a dalších operačních programů. Jedná se o dokument, který řeší komplexní problémy města koncentrované do konkrétního území. Díky evropským dotacím město Brno revitalizuje historické centrum a městské parky nebo rozšiřuje možnosti volnočasových aktivit. Město Jihlava modernizuje školská a sociální zařízení.

Zástupci Evropské komise hodnotili pokrok v čerpání ROP Jihovýchod jako úspěšný a doporučili pokračovat v přípravách strategií krajů i velkých měst pro příští programové období.