Evropské projekty za půl miliardy pro jižní Moravu a Vysočinu musí čekat (ROP Jihovýchod)

18.09.2010: Usnesení vlády o zrušení spolufinancování regionálních operačních programů má další následky. Výbor Regionální rady Jihovýchod dne 17. září 2010 neschválil 24 projektů doporučených k financování z evropských fondů.
Do regionu Jihovýchod tak zatím nebude uvolněna více než půl miliarda korun určena na investice v obou krajích. Navíc i nadále je pozastaven sběr projektů v probíhajících výzvách a podepisování smluv s žadateli.

Regionální rada Jihovýchod také dále pozastavila podepisování smluv s žadateli, kterým byla již dotace schválena a to až do odvolání.

Více informací naleznete zde    .