Evropský ombudsman na půdě regionální rady

22.05.2009: Evropský veřejný ochránce práv Nikiforos Diamandouros v rámci své oficiální návštěvy České republiky navštívil 18. května 2009 i Úřad Regionální rady Jihovýchod. Na jednání se zástupci úřadu a podnikatelských institucí představil úlohu své kanceláře a nabídl příjemcům a žadatelům pomoc při řešení problémů s administrativou Evropské unie. Zajímal se rovněž o činnost regionální rady.

„Jako evropský veřejný ochránce práv mám velký zájem na tom, aby si byli občané, podniky, organizace a veřejné orgány vědomi svého práva stěžovat si na nesprávný úřední postup orgánů a institucí Evropské unie," řekl Nikiforos Diamandouros. Dalšími členy delegace byl právní poradce pro Česko a Slovensko Branislav Urbanič a Gundi Gadesmann, zodpovědná za komunikaci a zahraniční vztahy.

Delegaci doprovázela zástupkyně českého ombudsmana Jitka Seitlová a tisková mluvčí Iva Hrazdílková. Jednání byli přítomni i zástupci podnikatelské sféry: Michal Štefl, předseda Krajské hospodářské komory jižní Moravy, a Vít Hřiba, ředitel BIC Innovation Brno.

Hosté si pozorně vyslechli prezentaci ředitelky úřadu Marty Sargánkové o činnosti regionálních rad a stavu čerpání dotací z Regionálního operačního programu Jihovýchod.

Co řeší evropský ombudsman?

Kancelář bezplatně šetří stížnosti na nesprávný úřední postup ze strany orgánů a institucí Evropské unie. Jedná se o případy, kdy orgán nejedná v souladu s právem, nerespektuje zásady dobré správy či porušuje základní práva. Konkrétně jde například o pozdní platby, smluvní spory, nesrovnalosti v zadávacím řízení, zamítnutí přístupu k dokumentům, zbytečné prodlevy a porušení základních práv. Stížnosti může evropskému veřejnému ochránci práv podat každý občan, podnik či sdružení členského státu Evropské unie.

Výsledky dosažené v minulém roce

V roce 2008 přijal evropský ombudsman celkem 3 406 stížností a zahájil 296 šetření. Největší počet případů přišel z Německa (546), Španělska (352) a Polska (270). Z Česka bylo přijato 66 stížností. Evropský veřejný ochránce práv uzavřel v loňském roce rekordní počet šetření: 355. Pozitivního výsledku bylo dosaženo u 36 procent uzavřených případů. Většina šetření zahájených v loňském roce se týkala Evropské komise (66 %), což vyplývá z faktu, že EK je hlavním orgánem Evropské unie přijímajícím rozhodnutí s přímým dopadem na občany. Nejčastější stížnosti na nesprávný úřední postup se týkaly nedostatku transparentnosti včetně odmítnutí poskytnout informace (36 %) a zneužití pravomoci (20 %), dále neuspokojivého postupu, nedbalosti, neodůvodněných průtahů, právních pochybení, diskriminace a nezajištění plnění závazků.

Další informace ve 23 úředních jazycích EU získáte na adrese www.ombudsman.europa.eu

Fotodokumentaci z návštěvy evropského ombudsmana naleznete v sekci Tiskove centrum / fotogalerie.

Zdroj informací: http://www.jihovychod.cz