Města a obce regionu Jihovýchod podávají další žádosti o dotace

17.02.2009:

Regionální rada Jihovýchod vyhlásila další výzvy pro města a obce kraje Vysočina a Jihomoravského kraje k podávání žádostí o dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihovýchod. Žádosti jsou přijímány do 17. října 2008 na pracovištích Úřadu Regionální rady v Brně a v Jihlavě, podle místa realizace projektu. Schválené projekty z tohoto kola výzev budou známy v lednu 2009.

V oblasti rozvoje regionálních středisek (3.2) jsou nabízeny finanční prostředky v celkové výši 580 milionů korun. Částka může být navýšena o prostředky nepřidělené v předchozím kole výzvy. Situace může nastat např. v případě, že schválený projekt neprošel předběžnou kontrolou a s žadatelem tudíž nemohla být sepsána smlouva o poskytnutí dotace. Tato oblast podpory je určena pro projekty obcí s 5 000 až 49 999 obyvateli, tedy pro obce s rozšířenou pravomocí, kam patří i Pohořelice a Židlochovice. Žadatelem o dotaci mohou být i organizace zřizované těmito obcemi, nestátní neziskové organizace, vzdělávací instituce, malí a střední podnikatelé realizující projekt na území těchto obcí. Oblast rozvoje a stabilizace venkovských sídel (3.3) disponuje v tomto kole výzvy s finančními prostředky v celkové výši 445 milionů korun. I tato částka může být navýšena o nepřidělené prostředky v předchozím kole výzvy. Do této oblasti podpory podávají své žádosti obce s 500 až 4 999 obyvateli, organizace zřizované těmito obcemi, nestátní neziskové organizace, vzdělávací instituce, malí a střední podnikatelé realizující projekt na území těchto obcí. První kolo výzev v těchto dvou oblastech podpory (3.2 a 3.3) bylo vyhlášeno 17. prosince 2007. Do uzávěrky 31. března 2008 úřad zaregistroval 194 žádosti o dotace, 2. července 2008 bylo schváleno 66 projektů, jejichž celková výše přidělených dotací dosáhla téměř 853 milionů korun. Nejvíce schválených projektů se týkalo sportovních zařízení (21) a školství (15), dále kultury (9), sociálních zařízení (7) a