Nová šance cyklostezkám regionu Jihovýchod

17.02.2009: Regionální rada Jihovýchod vyhlásila další výzvu pro předkládání projektů cyklostezek včetně jejich související infrastruktury v rámci Regionální operačního programu (ROP) Jihovýchod. Kraje, obce, svazky obcí a organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemi mohou podávat žádosti o dotace do 31. října 2008 na pracovištích Úřadu Regionální rady v Brně a v Jihlavě podle místa realizace projektu. Schválené projekty z tohoto kola výzvy budou známy v únoru 2009.

Oblast rozvoje infrastruktury pro nemotorovou dopravu podporuje vybudování husté sítě vhodně umístěných bezpečných cyklostezek v sídlech i v krajině včetně související infrastruktury, zvýšení bezpečnosti chodců v obcích a přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací - např. bezbariérové přístupy, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé atp.
Pro již třetí kolo výzvy v této oblasti je vyčleněno 138 milionů korun, z toho téměř 127 milionů z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 11 milionů ze státního rozpočtu.
První kolo výzvy v oblasti rozvoje infrastruktury pro nemotorovou dopravu bylo vyhlášeno 17. prosince 2007. Z 11 registrovaných projektů bylo sedm schváleno a získalo dotace ve výši 57 milionů korun. Jsou to např. cyklostezky ve Žďírci nad Doubravou, Blansku, mikroregionu Nový Dvůr, Kunštátě, Krupsku, Brně a v Jihlavě.
Ve druhém kole výzvy z 5. května 2008 je registrováno a v současné době hodnoceno dalších sedm projektů žádajících přes 106 milionů korun. Schválené projekty z tohoto kola budou známy začátkem října 2008.
Více informací včetně úplného seznamu příjemců dotací na www.jihovychod.cz