Nové dotační možnosti pro region Jihovýchod

16.12.2010: Výbor Regionální rady Jihovýchod bilancoval výsledky Regionálního operačního programu Jihovýchod a schválil nové výzvy pro projekty předložené Jihomoravským krajem a Vysočinou.
Výbor Regionální rady Jihovýchod na svém zasedání rozhodl o vyhlášení nových výzev na výstavbu silnic druhých a třetích tříd, mostů, protihlukových zdí nebo okružních křižovatek. Nová výzva je otevřena pro výstavbu infrastruktury na civilních letištích a další na výstavbu středních škol, speciálních škol nebo knihoven. V těchto výzvách mohou své projekty předkládat kraje a jimi zřízené organizace.

Regionální operační program Jihovýchod končí rok 2010 s bilancí téměř osmi miliard korun proplacených příjemcům dotací v regionu.

Více informací naleznete zde    .