Pětiletka ROP Jihovýchod nabídla zajímavý pohled do budoucnosti evropských fondů

18.02.2012: (14. 9. 2011) Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek zahájil v Brně pátý ročník konference Regionálního operačního programu (ROP) Jihovýchod, tentokrát na téma současného stavu ROP Jihovýchod a budoucnosti evropských fondů po roce 2014.