ROP Jihovýchod plní plán čerpání dotací na 107 procent

17.02.2009:

Zájem o podporu projektů z Regionálního operačního programu Jihovýchod je enormní. Za devět měsíců od schválení ROP Jihovýchod Evropskou komisí vyhlásila Regionální rada Jihovýchod 21 výzev k předkládání žádostí o dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj o celkovém objemu 14,9 miliard korun. Žadatelé podali 605 projektů s požadavkem na dotace ve výši 11,3 miliardy korun. Jsou schváleny dotace o celkové výši 4,3 miliardy korun pro 189 projektů v kraji Vysočina a v Jihomoravském kraji. Jinými slovy - plán čerpání plní Regionální rada Jihovýchod na 107 procent!

Regionální operační program Jihovýchod

- přehled schválených projektů a získaných dotací v krajích a okresech regionu Jihovýchod k 15. září 2008 (dle místa realizace projektu)

Okres kraj počet schválených projektů schválené dotace (Kč) (ERDF + státní rozpočet)
Blansko JMK 24 635 525 727
Brno-město JMK 13 158 904 677
Brno-venkov JMK 21 517 775 801
Břeclav JMK 16 355 361 215
Havlíčkův Brod Vysočina 10 189 474 615
Hodonín JMK 15 379 546 333
Jihlava Vysočina 15 420 011 194
Pelhřimov Vysočina 7 212 530 546
Třebíč Vysočina 10 88 617 473
Vyškov JMK 14 243 359 800
Znojmo JMK 18 319 946 300
Žďár nad Sázavou Vysočina 20 723 313 181
Jihomoravský kraj celkem 121 2 610 419 852
Vysočina celkem 62 1 633 947 009
Technická pomoc celkem 6 120 618 125
celkem 189 4 364 984 986

Statistika zahrnuje i 17 projektů realizovaných v Jihomoravském kraji a schválených Výborem Regionální rady k získání dotací ve výši téměř 816 milionů korun na zasedání 5. září 2008. Jedná se o 15 projektů na modernizaci silnic II. třídy a na další dopravní stavby, např. okružní křižovatky (1.1) a o dva projekty veřejných služeb regionálního významu (3.4): Moderní středisko učení na Gymnáziu Břeclav a pořízení magnetické rezonance pro radiodiagnostické oddělení Nemocnice Znojmo.

Další schválené projekty z osmi výzev vyhlášených 5. května 2008 s uzávěrkou 7. července 2008 budou známy začátkem října 2008. Seznamy příjemců dotací jsou zveřejněny na www.jihovychod.cz    .
V současné době jsou vypsány rovněž výzvy v oblasti rozvoje dopravní infrastruktury regionu (1.1), urbanizačních center (3.1) a veřejných služeb regionálního významu (3.4). Aktuální jsou rovněž výzvy pro projekty měst a obcí (3.2 + 3.3) s uzávěrkou do 17. října 2008. Další výzvy k podávání žádostí o dotace z ROP Jihovýchod budou vyhlášeny začátkem příštího roku.

Na stránkách www.jihovychod.cz     naleznete více informací.