Výbor Regionální rady Jihovýchod pozastavil příjem projektů a podepisování smluv

24.08.2010: Na mimořádném zasedání dne 23. srpna 2010 rozhodl Výbor Regionální rady Jihovýchod o dočasném pozastavení sběru projektů v probíhajících výzvách, a to až do dalšího řádného zasedání, které se uskuteční dne 17. září 2010.
Reagoval tak na Nečasovou vládou schválené zrušení spolufinancování projektů Regionálního operačního programu Jihovýchod ze státního rozpočtu od roku 2011.

Výbor také pozastavil podepisování smluv o poskytnutí dotace s žadateli, kterým byla již dotace schválena. Pověřil předsedu a místopředsedu Regionální rady Jihovýchod dále jednat o zajištění finančních prostředků s Vládou ČR.

Více informací naleznete zde    .