Změna režimu poskytování konzultací ROP Jihovýchod v březnu 2008

17.02.2009:

V současné době dochází z důvodů etapového ukončení jednotlivých výzev k souběhu hodnocení projektů přijatých do 29. 2. 2008 a k přijímání projektů z dalších oblastí podpory s termínem do 31. 3. 2008. Z kapacitních důvodů měníme režim poskytování konzultací v měsíci březnu. Toto opatření nám umožní dodržet všechny administrativní lhůty související s hodnocením projektů.

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, Zobrazit celý článek