V Kařezu se slavnostně otevřela sokolovna podpořená z ROP JZ

05.06.2009:

V sobotu 23. 5. 2009 se v obci Kařez na Rokycansku uskutečnilo slavnostní otevření nově zrekonstruované sokolovny. Projekt „Rekonstrukce Sokolovny“ byl podpořen v rámci 2. výzvy ROP Jihozápad v oblasti podpory 2. 3. Revitalizace částí měst a obcí. Objekt sokolovny bude sloužit ke kulturnímu, společenskému i sportovnímu vyžití nejen obyvatel Kařezu, ale také obyvatel spádových obcí, o čemž se všichni zúčastnění mohli přesvědčit již v sobotu 23. 5., kdy se v nově zrekonstruované sokolovně konala první taneční zábava. Celkové výdaje projektu činily téměř 20,5 mil. Kč, dotace z ROP Jihozápad přispěla k této rekonstrukci částkou přesahující 17 mil. Kč.

Fotogalerie     k projektu.