Ve Strašicích se otevřelo nové muzeum

09.10.2009: V sobotu 26. září 2009 se ve Strašicích uzavřela první etapa budování areálu zážitkové a poznávací turistiky. Obci Strašice se díky podpoře z ROP Jihozápad podařilo vybudovat ve velitelské vile bývalých kasáren muzeum.
V muzeu jsou umístěny přírodovědné sbírky se zaměřením na geologii, paleontologii, botaniku i zoologii. Navíc je tu připomenuto nerostné bohatství Brd a prezentace místních „fachmanů“ – většinou slévačů nebo kovářů. Projekt bude pokračovat druhou etapou, která je zaměřená na rekonstrukci bývalé ubikace mužstva. Na celý projekt obdržela obec Strašice z ROP Jihozápad více než 13 mil. Kč.

Více informací naleznete zde    .