Změna finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách

21.01.2010: Upozorňujeme, že nařízením vlády č. 474/2009 Sb. ze dne 21. prosince 2009, které nabylo účinnosti dnem 1. 1. 2010, došlo ke změně finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách v nařízení vlády č. 77/2008 Sb. o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona.
Více informací naleznete zde    .