Specifické označení zboží v zadávací dokumentaci k veřejným zakázkám

29.07.2009:

Mezi nedostatky ve výzvě/oznámení či zadávací dokumentaci u veřejných zakázek příjemců podpory z ROP Jihozápad se objevuje uvedení specifického označení zboží, aniž je umožněno použití jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení. V tomto případě se jedná o porušení § 44 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb. Jde-li například o doplnění interiéru shodnými židlemi, které jsou již v interiéru použity, a zadavatelem je poptávána konkrétní značka, měl by uvést technickou specifikaci, nebo formulaci „židle typu Daisa“ (nikoliv pouze „židle Daisa“) apod. Obdobně v případě exteriéru - např. střecha, kde je použita krytina určitého typu a jde o rekonstrukci, nelze použít či zadat zakázku pro jakýkoliv typ krytiny, opět uvede příjemce jejich technickou specifikaci, nebo formulaci „zdivo typu Porotherm“ (nikoliv pouze „zdivo Porotherm“) apod.