Aktuální údaje o počtu obyvatel obcí regionu soudržnosti Jihozápad

18.05.2009: Český statistický úřad ČR zveřejnil údaje o počtu obyvatel jednotlivých obcí regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2008. Počet obyvatel je důležitým údajem pro rozhodnutí, zda může být projekt z ROP Jihozápad vůbec podpořen, případně do jaké spadá oblasti podpory.
V oblasti podpory 1.5 je obcím do 500 obyvatel komplementárně k Programu rozvoje venkova (PRV) poskytována podpora pouze v případě projektů s výší způsobilých výdajů nad 5 mil. Kč. Z důvodu komplementarity ROP Jihozápad k PRV nebudou dále z ROP Jihozápad  podpořeny projekty v obcích do 500 obyvatel v oblastech podpory 2.4, 2.5, 2.6; v rámci oblasti podpory 3.1 nebudou podporováni podnikatelé s převažující zemědělskou činností v obcích nad 2 000 obyvatel. V oblasti zachování kulturního dědictví bude ROP Jihozápad také podporovat projekty pouze v obcích nad 500 obyvatel. Statistický přehled počtu obyvatel v obcích regionu soudržnosti Jihozápad je umístěn v sekci Vše pro žadatele a příjemce – Ostatní dokumenty    .

Zdroj informací: http://www.rr-jihozapad.cz