Cíl 3 ČR-Bavorsko - aktualizace Příručky pro české žadatele

15.06.2010: Národní orgán programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 zveřejnil 4. vydání Příručky pro české žadatele. Nové vydání je platné od 1.5.2010.