Do 5. výzvy ROP Jihozápad byly předloženy první projektové žádosti

18.05.2009: Na územní odbor v Plzni byl minulý týden přijat první projekt v rámci 5. výzvy ROP Jihozápad, a to do oblasti 2.5 Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci. Také v Českých Budějovicích již byl podán první projekt, konkrétně do oblasti podpory 3.2 Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu.
Žadatelé mají možnost předkládat své projekty v rámci 5. výzvy až do 30. 6. 2009 do 12:00 hodin do oblastí podpory 1.1, 1.2, 1.5, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3. Projektové záměry a otázky k výzvě je možno konzultovat každý pracovní den na příslušných územních pracovištích. Kontakty na jednotlivé pracovníky naleznete pod odkazem    .

Zdroj informací: http://www.rr-jihozapad.cz