Dotační možnosti z fondů EU

03.06.2010: Na webových stránkách Plzeňského kraje byl zveřejněn souhrn odkazů na internetové stránky obsahující základní informace týkající se strukturálních fondů EU a jednotlivých operačních programů a dalších dotačních programů financovaných z fondů EU.
Více informací naleznete zde: Dotační možnosti z fondů EU