Finalizace žádostí v aplikace Benefit

24.06.2009:

 

Upozorňujeme žadatele a zpracovatele žádostí do ROP Jihozápad na skutečnost, že podmínkou úspěšné finalizace žádosti v aplikaci Benefit je umožnění přístupu hlavní kontaktní osoby žadatele k žádosti. V opačném případě hlásí aplikace při finalizaci žádosti upozornění E-mail hlavní kontaktní osoby žadatele musí být shodný s e-mailem jedné z osob, které mají přidělen přístup k žádosti.
 
Doporučený postup:
1) kontaktní osoba se zaregistruje jako uživatel Benefitu,
2) přes registrační kód, který obdrží na svůj email se přihlásí na svůj účet,
3) vlastník žádosti (zpracovatel) přes odkaz přístup k žádosti v aplikaci Benefit zpřístupní žádost kontaktní osobě.