Jednání Monitorovacího výboru

10.10.2009: Na webových stránkách Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad je zveřejněn zápis z 5. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.
Více informací naleznete zde: Jednání Monitorovacího výboru