Na územních odborech probíhá kontrola průběžných monitorovacích zpráv

18.05.2009: Do včerejšího dne byly na územní odbory  v Plzni a Českých Budějovicích doručovány průběžné monitorovací zprávy z projektů podpořených v rámci 2. výzvy ROP Jihozápad.  Příslušné oddělení kontroly realizace nyní zahajuje proces jejich kontroly. V případě, že údaje uvedené ve zprávě nebudou úplné, hlavní finanční manažer zašle příjemci výzvu k doplnění údajů monitorovací zprávy. Na základě této výzvy je příjemce povinen nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne jejího obdržení doplnit požadované údaje nebo doklady. Požadované doklady je možno doplnit osobně nebo poštou.