Návštěvnost www.rr-jihozapad.cz v dubnu 2009

21.05.2009: Během dubna 2009 navštívilo internetové stránky Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad celkem 13 775 čtenářů. 
V březnu 2009 byla návštěvnost dokonce ještě o 16 % vyšší (15 928 návštěvníků – třetí nejvyšší návštěvnost od května 2007, kdy byly stránky zřízeny). Tento velký zájem lze dát do souvislosti se zveřejněním 5. a 6. výzvy ROP Jihozápad, která byla vyhlášena 27. 3. 2009. Vývoj návštěvnosti naleznete v grafu    .

Zdroj informací: http://www.rr-jihozapad.cz