Plzeňský kraj se díky podpoře z ROP Jihozápad představil na Regiontour 2009 v Brně

18.05.2009: Plzeňský kraj připravil na 18. ročník mezinárodního veletrhu turistických možností v regionech Regiontour 2009 v Brně jedinečnou a netradičně pojatou prezentaci svého stánku. Expozice byla provedena v jednotném stylu, dominantu tvořil dřevěný pivovarnický sud větších rozměrů, kde bylo ukryto zázemí vystavovatelů. Nová prezentace Plzeňského kraje pro léta 2009 a 2010 vznikla i díky finanční podpoře z ROP Jihozápad v rámci úspěšně podaného projektu "Komplexní propagace Plzeňského kraje", na který obdržel Plzeňský kraj ve druhé výzvě ROP Jihozápad přes 18 mil. Kč.
Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad