Povinnost předložit průběžnou monitorovací zprávu pro příjemce 2. výzvy

18.05.2009: Příjemci podpory z ROP Jihozápad, kteří uspěli se svými projekty v rámci 2. výzvy ROP Jihozápad, jsou povinni v termínu od 31. 3. do 7. 4. 2009 doručit na příslušné územní pracoviště ÚRR Jihozápad průběžnou monitorovací zprávu.
Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad, Zobrazit článek