Seminář pro příjemce podpory z ROP NUTS II JZ

08.12.2009: Ve dnech 15. a 16. 12. 2009 proběhnou semináře pro příjemce dotace z ROP NUTS II Jihozápad, a to v budově Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad v Plzni.
Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

Soubory ke stažení