Pozvánka na semináře pro žadatele

18.05.2009: V souvislosti s vyhlášením páté a šesté výzvy ROP Jihozápad připravujeme workshopy pro žadatele, které proběhnou v Českých Budějovicích, v Plzni a speciální semináře v tzv. bílých místech regionu, tedy v místech, ze kterých žadatelé předložili v minulých výzvách minimum projektů k podpoře.
Speciální semináře se uskuteční na základě zájmu oslovených obcí s rozšířenou působností v Blatné, Blovicích, Kralovicích, Nepomuku, Písku a Strakonicích. Účastníci budou seznámeni se základními podmínkami získání podpory (zaměření a oprávněnost projektů, financování projektů, veřejná podpora, vyplňování benefitové žádosti, povinné přílohy žádosti, hodnocení a výběr žádostí, způsobilost výdajů, udržitelnost projektů). Podrobnější informace spolu s harmonogramem workshopů naleznete v pozvánkách:
 

Odkazy

Zdroj informací: http://www.rr-jihozapad.cz