Představujeme projekt „Rekonstrukce místních komunikací v katastrech obcí Březí a Kokořov“

18.05.2009: V sekci „Úspěšné projekty    “ zveřejňujeme další úspěšně realizovaný projekt podpořený z ROP Jihozápad. Městys Žinkovy získal dotaci na projekt „Rekonstrukce místních komunikací v katastrech obcí Březí a Kokořov    “, který byl doporučen k financování v rámci druhé výzvy ROP Jihozápad.