Představujeme projekt „Zvýšení dostupnosti a kvality služeb MŠ Nové Hrady

18.05.2009: V sekci „Úspěšné projekty    “ zveřejňujeme další úspěšně realizovaný projekt podpořený z ROP Jihozápad. Město Nové Hrady získalo dotaci na projekt „Zvýšení dostupnosti a kvality služeb MŠ Nové Hrady    “, který byl doporučen k financování v rámci druhé výzvy ROP Jihozápad.