Přinášíme novou anketu

18.05.2009: V předchozí anketě jsme se Vás ptali, jaké školení/semináře byste jako potenciální žadatelé či příjemci podpory z ROP Jihozápad nejvíce uvítali. Podle výsledků ankety    , ve které hlasovalo celkem 352 respondentů, je velký zájem o semináře týkající se veřejných zakázek a o obecné informace o ROP Jihozápad. V brzké době chystáme oba tyto typy seminářů. Přesný harmonogram seminářů naleznete v sekci Semináře, vzdělávací akce    .
V dnešní anketě se Vás ptáme, zda se chystáte předložit projektovou žádost v rámci páté a šesté výzvy ROP Jihozápad.

Zdroj informací: http://www.rr-jihozapad.cz