Přinášíme páté číslo zpravodaje ROP Jihozápad

18.05.2009: V pátém čísle informačního zpravodaje ROP Jihozápad naleznete širší informace o vyhlášené 5. a 6. výzvě včetně doporučení a rad pro žadatele, které souvisí například s výběrem externího zpracovatele. Dalšími důležitými informacemi pro žadatele jsou změny v pravidlech pro předkládání projektů a změny ve výběrových kritériích. Čtenářům představujeme nové vedení Výboru Regionální rady a Monitorovacího výboru, pozornost věnujeme i novým publikacím, které Úřad Regionální rady Jihozápad vydal v poslední době a naleznete zde další hesla ze slovníčku pojmů. Páté číslo zpravodaje  je k dispozici v sekci Elektronický bulletin    .