Připravujeme změny v etapizaci projektů

25.11.2009: Z důvodu odlišných procesů proplácení finančně náročných investičních akcí připravil Řídící orgán ROP NUTS II Jihozápad výjimku v systému etapizace projektů pro projekty, jejichž celkové způsobilé výdaje připadající na podíl EU a státního rozpočtu byly v žádosti o podporu projektu plánovány a schváleny v celkovém objemu vyšším než 80 milionů Kč. Výjimka bude stanovena z věcného charakteru etap jako logicky kontrolovatelného celku.
Více informací naleznete zde: Připravujeme změny v etapizaci projektů