Přízemí zámku ve Střelských Hošticích bylo zpřístupněno veřejnosti

29.05.2009: Dne 6.4. 2009 byla předána 1. Průběžná monitorovací zpráva projektu „Rekonstrukce přízemí zámku ve Střelských Hošticích“ ze druhé výzvy. Cílem projektu byla rekonstrukce části přízemí renesančního zámku v centru obce Střelské Hoštice.
Do rekonstruovaných prostor zámku bylo rozšířeno muzeum řeky Otavy a voroplavby včetně pořízení nového vybavení. Realizací stavby došlo k rozšíření současných výstavních prostor muzea, které byly kapacitně nedostačující. Zároveň byla vytvořena nová přednášková a kongresová místnost se zázemím, která umožní oživení a aktivní využívání této kulturní památky. Všechny stavební úpravy byly navrženy tak, aby plně respektovaly historickou hodnotu zámku a přispěly k jeho renesanci a navrácení do původního stavu a podoby. V rámci stavebních úprav byla provedena také oprava venkovní jižní, severní a západní fasády včetně renovace oken. Díky rekonstrukci a stavebním úpravám je dnes celé přízemí zámku přístupné veřejnosti.

Zdroj informací: http://www.rr-jihozapad.cz