Proběhlo jednání Monitorovacího výboru ROP Jihozápad

18.05.2009: Čtvrté jednání Monitorovacího výboru se konalo 25. 2. 2009 v hotelu Gomel v Českých Budějovicích. Přizvaným hostem jednání výboru byl zástupce Evropské komise Christos Gogos. Zasedání vedla nová předsedkyně Regionální rady regionu soudružnosti Jihozápad a hejtmanka Plzeňského kraje Milada Emmerová. Monitorovací výbor projednal zprávu o realizaci ROP Jihozápad k 1. 2. 2009, Výroční zprávu ROP Jihozápad za rok 2008 a podrobněji se zabýval revizí výběrových kritérií pro hodnocení projektů.
Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad