Průběžné výsledky realizace ROP NUTS II Jihozápad

04.11.2009: Na webových stránkách Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad jsou zveřejněny průběžné výsledky realizace ROP NUTS II Jihozápad.