Harmonogram přehodnocování 5. a 6. výzvy (ROP Jihozápad)

26.06.2010: Přehodnocování projektů 5. výzvy začalo 15.6.2010 na Úřadu Regionální rady. Byl stanoven harmonogram přehodnocováním 5. a 6. výzvy. Přehodnocování projektů bude rozděleno do etap tak, aby byl celý proces maximálně efektivní a umožnil kontinuální čerpání finančních prostředků. Přehodnocování bude probíhat po jednotlivých oblastech podpory.
Předběžné termíny ukončení přehodnocování:
OP 1.1 a 1.2 do 30.6.2010
OP 2.6 a 3.2 do 30.7.2010
OP 2.5 do 13.8.2010
OP 1.5, 2.4, 3.1 a 3.3 do 31.8.2010
OP 2.2 a 2.3 do 24.9.2010

(pozn: OP - oblast podpory)

Článek naleznete zde: ROP Jihozápad - Harmonogram přehodnocování 5. a 6. výzvy