ROP Jihozápad podpoří více jak 209 mil. korun obnovu městské hromadné dopravy

03.06.2009: Regionální operační program (ROP) Jihozápad vyhlásil v pořadí již sedmou výzvu k předkládání žádostí o podporu projektů z fondů Evropské unie. Aktuální 7. výzva ROP Jihozápad se týká výhradně oblasti podpory 1.3 Modernizace vozů veřejné dopravy.
Po dohodě zástupců Jihočeského a Plzeňského kraje, které se podílejí na spolufinancování výzvy, byla 7. výzva specifikována jako 1.3 B a vyhrazena pouze pro žádosti na podporu obnovy vozů městské hromadné dopravy - autobusy, ekobusy, tramvaje a trolejbusy.

„Výzva určená speciálně na podporu obnovy vozového parku městské hromadné dopravy je výsledkem snahy Evropské unie podporovat veřejnou dopravu před dopravou individuální a přispět tím například ke snížení emisí ze silniční dopravy, úspoře paliv a energie, snížení hluku a zvýšení dopravní bezpečnosti,“ vysvětluje smysl výzvy ředitel Úřadu Regionální rady Jiří Trnka.

K podpoře z ROP Jihozápad mohou být, v rámci 7. výzvy, zvoleny také projekty, které usnadňují cestování osobám se sníženou pohyblivostí, nebo projekty technických hodnocení vedoucích ke splnění nejnovějších emisních norem.

O podporu svých projektů mohou v sedmé výzvě žádat kraje a obce a organizace jimi zřizované, nebo zakládané, dále pak dobrovolné svazky obcí a dopravci ve veřejné linkové dopravě. Způsobilými příjemci podpory pro projekty v oblasti veřejné hromadné dopravy jsou pouze podniky zřízené veřejnými orgány a jiné podniky poskytující služby veřejné dopravy v rámci smlouvy o veřejné službě. Žadatelé mohou své projekty předkládat od 29. 5. 2009 do 30. 9. 2009 do 12 hodin na územních pracovištích ROP Jihozápad v Plzni a Českých Budějovicích.

V rámci sedmé výzvy rozdělí ROP Jihozápad úspěšným žadatelům více jak 209 milionů korun. Na jaro 2010 je plánováno vyhlášení výzvy zaměřené na železniční kolejová vozidla.

ROP Jihozápad
Regionální operační program regionu soudržnosti Jihozápad, který je určen pro Jihočeský a Plzeňský kraj, schválila Evropská komise vloni v prosinci spolu s dalšími šesti regionálními operačními programy pro Českou republiku. Cílem programu, pro nějž je na období let 2007 – 2013 vyčleněno téměř 17 miliard korun z Evropského fondu regionálního rozvoje, je podpořit rozvoj oblasti dopravy, sociálních věcí, zdravotnictví, školství a cestovního ruchu, a také rozvoj měst a obcí Jihočeského a Plzeňského kraje.

Kontakt:
Mgr. Adam Kotalík
tel: 777 113 277
e-mail: kotalik@dolphin-media.cz

Zdroj informací: http://www.jihovychod.cz