Přehodnocení projektových žádostí 5. a 6. výzvy

15.06.2010: Dne 10.6.2010 začalo na obou územních odborech implementace programu v Českých Budějovicích a Plzni přehodnocení projektových žádostí podaných do 5. a 6. výzvy ROP Jihozápad.