Revitalizace nemovité kulturní památky ČP. 466 pro rozvoj cestovního ruchu v MPR Slavonice

24.10.2009: Ve Slavonicích byl zpřístupněn hotel ARKÁDA návštěvníkům a občanům s tělesným postižením.