Seznamte se s Výroční zprávou ROP Jihozápad za rok 2008

18.05.2009: Zveřejňujeme Výroční zprávu ROP Jihozápad za rok 2008, která byla vzata na vědomí Monitorovacím výborem ROP Jihozápad a Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Zpráva je vytvořena jako informační materiál pro širokou veřejnost, který podává přehled o průběhu jednotlivých kol výzev proběhlých v roce 2008 a jejich výsledcích.
Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad, Zobrazit článek