Seznamte se s územními aspekty čerpání dotací z ROP Jihozápad

18.05.2009: Přinášíme vám hlavní informace a závěry ze studie Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Cílem studie je podat přehled o provádění ROP Jihozápad z hlediska územního dopadu přijatých, resp. schválených projektových žádostí o podporu z ROP Jihozápad.
ýsledky hodnocení slouží k co možná nejefektivnějšímu procesu provádění ROP Jihozápad, tedy k adresnému zacílení podporovaných aktivit s ohledem na cíle programu a adekvátní potřeby jednotlivých částí regionu Jihozápad. Pro účely seznámení se s hlavními výsledky a závěry jsme pro zájemce připravili stručnější verzi studie    , kterou naleznete v sekci Vše pro žadatele a příjemce – Ostatní dokumenty    .

Zdroj informací: http://www.rr-jihozapad.cz