Statistika konzultací za měsíc duben 2009

21.05.2009: V dubnu 2009 využilo možnosti konzultace na obou územních pracovištích (v Českých Budějovicích a v Plzni) celkem 461 potenciálních žadatelů. 
Obdobně jako v minulých měsících se zájemci obraceli na zaměstnance úřadu nejčastěji telefonicky (40 %) a e-mailem (44 %), osobní návštěvy využilo v dubnu 76 osob (16 %). Největší zájem byl o témata týkající se prioritní osy 2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí a prioritní osy 3 – Rozvoj cestovního ruchu. Podrobnější informace naleznete v grafu     se statistikou počtu a typu konzultací za duben 2009.

Zdroj informací: http://www.rr-jihozapad.cz