Trhové Sviny díky podpoře z ROP Jihozápad regenerují městskou památkovou zónu

21.05.2009: V úterý 28. 4. 2009 ukončil svou realizaci projekt „Stavební úpravy horní části Žižkova náměstí v Trhových Svinech“ realizovaný městem Trhové Sviny.
Tento projekt byl součástí postupné regenerace vyhlášené městské památkové zóny v centru města. Smyslem projektu bylo zvýšení bezpečnosti pohybu chodců ve frekventované lokalitě. Realizovanou rekonstrukcí byly zlepšeny technické a bezpečnostní parametry stávající komunikace a přilehlých chodníků, byla také navýšena kapacita parkovací plochy při okraji vozovky. Celkové výdaje projektu byly 5 530 126 Kč, Město Trhové Sviny dostalo na tento projekt dotaci z ROP Jihozápad ve výši 5 073 414 Kč.

Zdroj informací: http://www.rr-jihozapad.cz