V Albrechticích nad Vltavou dokončili projekt, který zvýšil bezpečnost chodců v obci

18.05.2009: Obec Albrechtice nad Vltavou získala téměř 2,2 milionu korun z druhé výzvy ROP Jihozápad na projekt "Zajištění bezpečnosti chodců v Albrechticích nad Vltavou". V rámci realizace projektu bylo rekonstruováno 6 úseků chodníku v centrální části obce. Jejich povrch tvořil 35 let starý rozpadající se asfalt, který byl navíc v minulosti narušen pokládkou kabelů telekomunikačních sítí. Obrubou těchto úseků chodníku byl rozpadající se beton. Na základě doporučení stavebních odborníků bude na rekonstrukci chodníků přímo navazovat rekonstrukce přilehlé komunikace č. II/159.
Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad