V Českých Budějovicích a v Plzni proběhly semináře pro žadatele k 5. a 6. výzvě ROP Jihozápad, zveme

18.05.2009: U příležitosti vyhlášení 5. a 6. kola výzvy se ve dnech 30. 3. 2009 až 6. 4. 2009 v prostorách Úřadu Regionální rady v Českých Budějovicích a od 6. 4. do 10. 4. 2009 na územním pracovišti úřadu v Plzni konaly semináře pro žadatele. Celkem 106 zúčastněných žadatelů a zpracovatelů v Českých Budějovicích a 158 v Plzni získalo základní informace o jednotlivých oblastech podpory, podmínkách vyhlášené 5. a 6. výzvy a zásadních změnách v Příručkách pro žadatele a Metodických pokynech.

Dále upozorňujeme, že na základě zájmu žadatelů a příjemců jsou úřadem připraveny specializované semináře k následujícím tématům:Zdroj informací: http://www.rr-jihozapad.cz