V Chanovicích se křtily publikace podpořené z ROP Jihozápad

25.05.2009: V sobotu 16. května se v zámeckém areálu obce Chanovice křtily propagační materiály obce sloužící k zajištění jednotné propagace tohoto území jako destinace cestovního ruchu.
Konkrétně se jednalo o pět publikací - knihy o historii obce a o přírodě Chanovicka, turistický průvodce,  přehled kulturních akcí a papírový model zámku Chanovice.  Vytvoření propagačních materiálů bylo jedním z cílů projektu, se kterým obec Chanovice uspěla ve 2. výzvě ROP Jihozápad a získala na něj částku přesahující 590 tis. Kč.

Zdroj informací: http://www.rr-jihozapad.cz