V Plasích byl slavnostně zahájen projekt podpořený z ROP Jihozápad (1)

21.05.2009: V pondělí 11. května 2009 byl slavnostně zahájen projekt Revitalizace socioekonomické sféry u NKP Klášter Plasy. Město Plasy uspělo se svým projektem ve 3. výzvě ROP Jihozápad a obdrželo na něj dotaci převyšující 30 mil. Kč. Město Plasy současně zahájilo také stavbu silnice I/27 most Plasy, jejímž investorem je Ředitelství silnic a dálnic.
Oba projekty přispějí k optimalizaci dopravy ve městě, revitalizaci veřejného prostranství a propojení upraveného centra s významnou národní kulturní památkou Klášterem Plasy. Projekt má přímou synergickou vazbu na projekt připravovaný ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Plzni v rámci Integrovaného operačního programu: „Centrum stavitelského dědictví v Plasích“, partnerem projektu je Národní technické muzeum.

Zdroj informací: http://www.rr-jihozapad.cz