V Plzni bude zahájena revitalizace Františkánského kláštera podpořená z ROP Jihozápad

18.05.2009: V pátek 3. dubna 2009 budou v Plzni zahájeny stavební práce na projektu Revitalizace objektu Františkánského kláštera a zřízení muzea církevního umění plzeňské diecéze (pozvánka). Tento projekt uspěl v rámci 3. výzvy ROP Jihozápad a získal dotaci ve výši 87% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 34 597 481 Kč. Díky prostředkům EU bude zrekonstruováno východní křídlo kláštera včetně fasády a Rajský dvůr, dále bude zrestaurována barokní knihovna, liturgické umyvadlo a okenice letního refektáře. Dojde také k vybudování nového vstupu do objektu.
Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad